Tràmits senzills per millorar i agilitzar l’atenció

Posem facilitats i mitjans perquè tant els nostres clients com els nostres proveïdors puguin fer consultes de les seves factures o documentació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Clients

Declaració anual d’operacions amb tercers (Mod.347): Anualment som obligats a presentar aquesta declaració i si ets client, aquí pots consultar les teves factures.

Declaració anual de operacions

Proveïdors

Facturació telemàtica: Aquí pots adjuntar les teves factures electròniques.

(Si ets subcontractista a Obralia podràs presentar la documentació exigida.)

Facturació telemática

Obralia: Accés a Obralia per a presentar la documentació exigida a subcontractistes.

Obralia

Consulta de pagaments: Aquí pots consultar el procés del pagament de les teves factures, perquè sàpigues en cada moment en quin punt se’n troben.

Consulta de pagaments

Declaració anual de operacions amb tercers (Mod. 347): Anualment som obligats a presentar aquesta declaració i si ets proveïdor, aquí pots consultar les teves factures.

Declaració anual d’operacions